شہید حسین اکبر (محافظ شہید آغا سید ضیاءالدین رضوی)

شہید حسین اکبر

 

نام : شہید حسین اکبر

جائے شہادت : گلگت

تاریخ شہادت : 8 جنوری 2005

ساکن: نگرل گلگت