شہید اجلال حسین

شہید اجلال حسین

نام : اجلال حسین

ساکن : بارگو گلگت

تاریخ شہادت : 21 فروری 2005

جائے شہادت : بارگو گلگت