شہید ضمیر عباس (شہید یوم حسین)

شہید ضمیر عباس

نام : ضمیر عباس

ساکن : برمس گلگت

تاریخ شہادت : 18 دسمبر 2012

جائے شہادت : گلگت