شہید جاوید حسین

شہید جاوید حسین

نام : جاوید حسین

جائے شہادت : لالی محلہ امپھری گلگت

تاریخ شہادت : 14 ستمبر 2012

ساکن : تھول نگر