شہید سلیم رضا

شہید سلیم رضا

نام : سلیم رضا

مقام شہادت : ڈاکپورہ گلگت

تاریخ شہادت :

ساکن ڈاکپورہ گلگت