شہید عبدالرحمن

شہید عبدالرحمن

نام : عبدالرحمن

مقام شہادت : بسین نالہ

تاریخ شہادت : 21 جون 1992

ساکن : بسین گلگت