شہید صادق علی

شہید صادق علی

نام : صادق علی

مقام شہادت : جگلوٹ تھانہ زیر حراست

تاریخ شہادت : 28 جون 2009

ساکن : نگر گلگت