شہید نوید حسین

شہید نوید حسین

نام : نوید حسین

مقام شہادت : اڈیالہ جیل

تاریخ شہادت : 10 جنوری 2017

ساکن : بارگو گلگت