شہید سلیم عباس

شہید سلیم عباس

نام : سلیم عباس

مقام شہادت : نلتر بالا

تاریخ شہادت : 25 جولائی 2020

ساکن : نلتر پائین