شہید فرجاد حسین

شہید فرجاد حسین

نام : فرجاد حسین

مقام شہادت : نلتر بالا

تاریخ شہادت : 25 جولائی 2020

ساکن : نلتر پائین