شہید محمد خان

شہید محمد خان

نام : محمد خان

مقام شہادت : جلال آباد

تاریخ شہادت : مئی 1988

ساکن : جلال آباد