شہید منصور خان

شہید منصور خان

نام : منصور خان

مقام شہادت : جلال آباد

تاریخ شہادت : مئی 1988

ساکن : جلال آباد