شہید بصیر عباس

شہید بصیر عباس

نام: بصیر عباس

مقام شہادت : داریل

تاریخ شہادت : 6 اکتوبر 2018

ساکن : نائیکوئی گلگت