شہید سید شمس الدین

شہید سید شمس الدین

نام : سید شمس الدین رضوی

مقام شہادت : بے نظیر چوک گلگت

تاریخ شہادت : 31 مئی 1992

ساکن : امپھری گلگت