شہید علی محمد

شہید علی محمد

نام : علی محمد

مقام شہادت : راجہ بازار گلگت

تاریخ شہادت : 20 مارچ 1980

ساکن : امپھری گلگت