شہدائے گلگت بلتستان

شہید محمد علی

شہید محمد علی

نام : محمد علی مقام شہادت : کونوداس گلگت تاریخ شہادت : 9 فروری 1990 ساکن امپھری گلگت سانحہ چراغاں 1990 واقعہ شہادت 9 فروری 1990 بمطابق 13 رجب...
شہید اکبر علی

شہید اکبر علی

نام : اکبر علی مقام شہادت : کونوداس گلگت تاریخ شہادت : 9 فروری 1990 ساکن امپھری گلگت سانحہ چراغاں 1990 واقعہ شہادت 9 فروری 1990 بمطابق 13 رجب...
شہید عبدالرحمن

شہید عبدالرحمن

نام : عبدالرحمن مقام شہادت : بسین نالہ تاریخ شہادت : 21 جون 1992 ساکن : بسین گلگت
شہید احمد حسین

شہید احمد حسین

نام : احمد حسین جائے شہادت : چلاس تاریخ شہادت : ساکن : ڈاکپورہ گلگت
شہید سلیم رضا

شہید سلیم رضا

نام : سلیم رضا مقام شہادت : ڈاکپورہ گلگت تاریخ شہادت : ساکن ڈاکپورہ گلگت
شہید حیدر عباس

شہید حیدر عباس

نام : حیدر عباس جائے شہادت : نائیکوئی گلگت تاریخ شہادت : ساکن : نائیکوئی گلگت
شہیدہ سیدہ حسینہ بیگم

شہیدہ سیدہ حسینہ بیگم

نام : سیدہ حسینہ بیگم جائے شہادت : مجینی محلہ گلگت تاریخ شہادت : 13 اکتوبر 2003 ساکن : خومر ڈموٹ گلگت
شہید جاوید حسین

شہید جاوید حسین

نام : جاوید حسین جائے شہادت : لالی محلہ امپھری گلگت تاریخ شہادت : 14 ستمبر 2012 ساکن : تھول نگر
شہید مشتاق علی

شہید مشتاق علی

نام : مشتاق علی جائے شہادت : شروٹ نالہ تاریخ شہادت : 18 ستمبر 2005 ساکن : شروٹ گلگت
شہید ندیم حسین

شہید ندیم حسین

نام : ندیم حسین تاریخ شہادت : 27 فروری 2012 جائے شہادت : کوہستان ساکن : نگر گلگت سانحہ کوہستان : 27 فروری 2012ء کو شاہرائے قراقرم پر...